PROIECTE                                                                                                                

Cel mai bun student economist


Anual se organizeaza acest concurs unde sunt invitati sa participe studentii Academiei de Studii Economice cu exceptia celor care se afla in anul I (Scoala Generala) sau II (BAC) de studii. Participantii vor concura indiferent de forma de invatamant (zi sau fara frecventa), varsta, nationalitate, sex, etc. Marimea premiilor este dupa cum urmeaza:
  Premiul Mare in suma de 1500 lei - o persoana;
  Premiul I in suma de 1200 lei - 2 persoane;
  Premiul II in suma de 800 lei - 3 persoane;
  Premiul III in suma de 600 lei - 4 persoane.
Dosarul participantului va contine:
  Formularul completat;
  Curriculum Vitae (se vor indica in mod obligatoriu cele mai relevante activitati extracurriculare, aria de interese, abilitati);
  Copia carnetului de note sau certificat academic (vizat(a) la facultatea respectiva cu indicarea notei medii.
  Scrisoare de recomandare din partea unui profesor sau altei persoane abilitate din cadrul ASEM care cunoaste activitatea academica a studentului, stiintifica, organizatorica a diferitor programe educationale, culturale, sportive, destinate studentilor ASEM, sau activitati pentru promovarea imaginii ASEM in exterior. Scrisoarea trebuie autentificata;
  Copiile materialelor ce atesta participarea la conferinte, seminare stiintifice, concursuri sau olimpiade studentesti.
   Copia publicatiilor in anul universitar (daca exista) autentificate de Secretarul Senatului;
   Copie de pe buletinul de identitate, inclusiv de pe fisa de insotire;
   Alte materiale reprezentative.
  Consiliul de Experti va examina si va evalua dosarele depuse in cadrul concursului in baza urmatoarele criterii:
 • Activitatile educationale, culturale, sportive destinate studentilor ASEM;
 • Activitatile pentru promovarea imaginii ASEM in exterior;
 • Nota medie generala din carnetul de note;
 • Curriculum Vitae;
 • Activitatea stiintifica (participari la evenimente stiintifice);
 • Publicatii;
 • Scrisoarea de recomandare.
 • Important!
   Dosarele incomplete nu vor fi examinate.
    Dosarele completate incorect vor fi respinse la etapa de preselectie.
     Dosarele nu se restituie.

    63 de studenti si-au prezentat dosarele pentru a participa la prima editie a concursului Cel mai bun student economist al anului 2003, organizat de catre Academia de Studii Economice din Moldova. Pentru determinarea premiantilor, Consiliul de Administratie al ASEM a format un Consiliu de Experti din doi decani si doi studenti.
    La evaluarea dosarelor s-a tinut cont de:
   • reusita la studii,
   • activitatile educationale, culturale, sportive,
   • activitatile de promovare a imaginii ASEM in exterior,
   • activitatea stiintifica, s.a.

   • Prin ordinul rectorului ASEM prof.univ. Grigore Belostecinic nr.XX din 17 noiembrie 2003 premianti ai concursului Cel mai bun student economist al anului 2003 au fost anuntati:
    Premiantii "Cel mai bun stuident economist 2003"

    1. Premiul Mare (1500 lei) Elvira Palitu , studenta a anului V, Facultatea Economie Generala si Drept, grupa DE-991

    2. Premiul I (1200 lei) Vasile Raileanu, student al anului V, Facultatea Relatii Economice Internationale, grupa REI 991

    3. Premiul I (1200 lei) Ana Porumbrica, studenta a anului IV, Facultatea Finante, grupa BBV 204.

    4. Premiul II (800 lei) Natalia Cogalniceanu, studenta a anului V, Facultatea Business si Administrarea Afacerilor, grupa MK 991

    5. Premiul II (800 lei) Vasile Luchita, student al anului V, Facultatea Relatii Economice Internationale, grupa REI 994

    6. Premiul II (800 lei) Adrian Savciuc, student al anului IV, Facultatea Business si Administrarea Afacerilor, grupa MK 202.

    7. Premiul III (600 lei) Mariana Moraru, studenta a anului IV, Facultatea Cibernetica si Informatica Economica, grupa CIB 203.

    8. Premiul III (600 lei) Irina Beregoi, studenta a anului V, Facultatea Relatii Economice Internationale, grupa REI 993

    9. Premiul III (600 lei) Inga Bolboceanu, studenta a anului V, Facultate Contabilitate, grupa FCF 992

    10. Premiul III (600 lei) Lucian Cioroianu, student al anului IV, Facultatea Business si Administrarea Afacerilor, grupa MK 202

    Inminarea solemna a premiilor a avut loc in incinta Teatrului Satiricus din capitala la 18 noiembrie 2003


    1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  >>NEXT>>
Ai Informatie Ai Cistig

Cel mai bun student economist

Craciun pentru toti

Cupa Asem La BrainRing

Defineste Imaginea

Efect Party
Engleza

Excursii

Flirt Party
Gamour Christmas Party

Ice Party

Lollipops Party

Moldova Te Iubeste

O surpriza de craciun

Prezentare Emoney

Procter & Gamble

Promovarea Biocombustibil in Republica Moldova

Seminar - Succesul alege pe cei informati

Seminar- Aici Tu dai Intrebari

Students Party

Tineri cu Gindire Inovativa

Turism, job part-time

Un Cadou De La Agentii Economici

Un Mesaj de la cel drag

Ziua Indragostitilor