Departamentul Tineret al Asociatiei Economistilor din Moldova

General

Asociatia Economistilor din Moldova (A.E.M.) a fost creata in anul 1991, in vederea reunirii fortelor tuturor economistilor si sporirii contributiei lor la reformarea economiei nationale, la progresul economic si social ai Republicii Moldova.

AEM este o organizatie obsteasca profesional-stiintifica neguvernamentala, non-profit, autonoma, in afara partidelor politice, care intruneste economistii antrenati in cercetare, instruire si in sfera productiei.

Asociatia isi desfasoara activitatea pe tot teritoriul Republicii Moldova in baza principiilor liberului consimtamint si egalitatii in drepturi a membrilor sai, conducerii colegiale, autoadministrarii, democratiei si transparentei, calauzindu-se de Constitutie, legile Republicii Moldova si prezentul Statut.

Asociatia poate sa devina membru al organizatiilor neguvernamentale internationale, sa intretina relatii internationale directe, sa incheie acorduri si sa participe la actiuni, ce nu contravin obligatiilor internationale, asumate de catre Republica Moldova.


Obiectivele Asociatiei

Asociatia Economistilor din Moldova are ca obiective:

valorificarea potentialului creator al membrilor sai in vederea promovarii cunostintelor economice, contribuirii la dezvoltarea stabila, durabila a economiei;

aprofundarea cercetarilor pe probleme de structurare a sistemului economic, pe probleme financiare, bancare, de dezvoltare a teritoriului, pe probleme de ordin social, promovarea conceptelor si mecanismelor unei economii concurentiale intr-un cadru democratic;

organizarea dezbaterilor pe marginea celor mai importante probleme de actualitate, propagarea experientei solutionarii problemelor similare in alte tari;

valorificarea si promovarea stiintei economice profund umaniste, dezangajate si deideologizate;

participarea la organizarea si realizarea instruirii economice permanente a cadrelor economice prin asimilare continua a noilor cunostinte;

promovarea unui inalt spirit de moralitate, de profesionalism si responsabilitate civica in vederea sporirii prestigiului economistului in societate;

contribuirea la elaborarea si imbunatatirea legislatiei economice;

intretinerea relatiilor cu asociatii similare din alte tari, realizarea schimbului de opinii, specialisti, literatura.


Activitatile statutare ale AEM

Pentru atingerea scopurilor sale Asociatia Economistilor din Moldova:

creeaza grupuri, sectii de specialitate, organizeaza manifestari stiintifice in vederea studierii si dezbaterii problemelor teoretice si practice de interes national si international;

organizeaza conferinte, simpozioane, colocvii, mese rotunde in vederea propagarii stiintei economice si a modalitatilor de solutionare a problemelor de actualitate;

participa la concursuri nationale si internationale in vederea obtinerii comenzilor sociale, granturilor pentru cercetare si elaborare proiecte, propune forurilor de conducere solutii alternative pentru problemele social-economice;

conlucreaza cu societati stiintifice profesionale din alte domenii in vederea cercetarii proceselor, economice din perspectiva pluri si interdisciplinara;

editeaza si reediteaza literatura pe probleme de teorie economica si politici economice, editii periodice de profil economic;

acorda asistenta stiintifico-practica unitatilor economice si institutiilor pe baza de conventie sau contract;

contribuie la perfectionarea invatamantului economic, la dezvoltarea spiritului creativ al tinerilor economisti, la organizarea practicii economice a studentilor;

acorda premii pentru cele mai valoroase lucrari de profil economic.


Organele centrale ale Asociatiei sunt: Congresul Asociatiei; Consiliul Asociatiei; Biroul Executiv; Comisia de Cenzori.


Potentialul AEM

In cadrul AEM sunt antrenati oameni de stiinta, studenti si profesori
AEM a creat ziarul Curierul Economic, fondat din 1999, cu un tiraj de 1000 exemplare.


Activitati desfasurate

1. Organizarea Conferintei Internationale in parteneriat cu ASEM Dezvoltarea durabila a Romaniei si Republicii Moldova in context european si mondial, conf. st. int., 22-23.09. 2006.

2. Organizarea seminarului cu genericul Succesul alege pe cei informati 25.10.2007.

3. Organizarea seminarului cu genericul Cum sa-ti faci un CV, cum sa te prezinti la un interviu , 17.11.2007

4. Organizarea seminarului in colaborare cu ONG Viata Noua pe tema Calitatea unei afaceri de succes, 14.03.2008.

5. Organizarea in parteneriat cu INRECO si ASEM, a masei rotunde Obligatiuni municipale: probleme si perspective pnetru Republica Moldova , 11.04.2008.

6. Seminar de instruire Cum sa-ti gasesti un loc de munca, cum sa-ti faci un CV, cum sa te prezinti la un interviu 17.05.2008.

Anual:

1 septembrie 15 octombrie - recrutarea noilor membri

25 septembrie Conferinta stiintifico-practica internationala dedicata zilei economistului.


Adresa juridica AEM

Chisinau, str. Banulescu Bodoni 59,
Cont de decontare:222400000101004 MDL
Banca Comerciala Romana, suc.Chisinau, codul bancii: RNCBMD2X
Cod fiscal: 107402


Presedinte AEM

Rector A.S.E.M.
Doctor habilitat,
Profesor universitar,
Grigore Belostecinic.
parteneri
ASEM
Acord Travel
Radio ASEM